Assistentiewoningen

Wilt u zelfstandig blijven wonen maar wilt u beroep kunnen doen op professionele zorg in geval van nood?
Dan vormen onze assistentiewoningen (serviceflats) een mogelijke oplossing.
Assistentiewoningen zijn zo aangepast dat ouderen er zelfstandig kunnen wonen.

De woning staat open voor zelfredzame ouderen. Zelfredzaam wil zeggen dat u zich zelfstandig kan verplaatsen en zelfstandig uw leven en huishouden kan organiseren.
Voor continue zorg bent u aangewezen op thuiszorgdiensten.

Bij noodoproepen intervenieert en coördineert gekwalificeerd personeel de zorg vanuit het Seniorencentrum.

U kan gebruik maken van een warm middagmaal (betalend) vanuit het Seniorencentrum.

Gelieve voor de actuele dagprijs contact op te nemen met de sociale dienst.

Verzekeringen, kabelabonnement, telefoonabonnement, ... worden verrekend in een maandelijkse forfait.