Kine-Ergo-Animatie

De hoofddoelstelling van het KEA-team is de kwaliteit van wonen en leven te behouden en indien mogelijk te verbeteren.
Met elk hun eigen invalshoek streven ze naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid op verschillende vlakken.

Informatie over de specifieke werking van onze kinesisten, ergotherapeuten en dienst animatie kan u hieronder vinden :

Kinesitherapie

Ergotherapie

Animatie

 

 U kan onze teamleden van het KEA-team makkelijk bereiken via :

ergo.animatie@seniorencentrum-olv.be

kine@seniorencentrum-olv.be