Verpleging - verzorging - logistiek : onze zorg-  en dienstverlening

'Thuis' zullen we nooit kunnen vervangen, maar binnen ons huis doen wij alle nodige inspanningen om er alvast een nieuwe thuis van te maken.
Het zijn de mensen die er komen wonen, mensen met een gezicht, een taal, een hart die zorgen dat elke kamer anders wordt en van ons huis een kleurrijke thuis maken.

Seniorencentrum Onze Lieve Vrouw is een modern woon- en zorgcentrum dat woongelegenheid en aangepaste zorg biedt aan 155 residenten.
Verdeeld over 5 afdelingen bieden wij onze bewoners een veilige, herkenbare leefgemeenschap aan. Twee van deze afdelingen richten zich specifiek naar bewoners met dementie.

Medewerkers van verschillende disciplines dragen dagelijks zorg voor het welbevinden van onze bewoners.

Verpleegkundigen en verzorgenden staan onder leiding van een hoofdverpleegkundige in voor de dagelijkse zorg van onze residenten. Deze medewerkers dragen continu zorg voor een kwalitatief  hoogstaande zorg- en dienstverlening en dit 24 uur op 24 uur. Zeven dagen op zeven.
Door hun combinatie van vakkennis en gedrevenheid slagen onze medewerkers er steeds in om van ons huis mee een echte thuis te maken. De aangeboden zorg vertrekt steeds vanuit een respectvolle houding en streeft ernaar om dit in een huiselijke warme sfeer te laten gebeuren.
De coördinerende rusthuisarts (CRA) staat in voor het zorgbeleid in overleg met de bewoner, medewerkers, familieleden en behandelend huisarts.

Logistieke medewerkers nemen de ondersteunende taken en de huishoudelijke activiteiten op zich. Zij staan in voor het dekken en afruimen van de tafels, opmaak van bedden, algemene schoonmaak en tal van andere logistieke taken. De technische dienst draagt zorg voor kleine en grote herstellingen.
De sociale dienst draagt zorg voor de intake en biedt ondersteuning bij allerhande vragen van sociale aard.

Het Palliatief Support Team (PST) begeleidt bewoners en ondersteunt de familieleden wanneer de laatste levensfase is aangebroken. Samen met de huisarts en in multidisciplinair overleg bieden wij optimale verzorging en begeleiding aan voor de specifieke problemen gerelateerd aan ziekte, pijn en overlijden.
Bewoners en familie kunnen ook steeds beroep doen op het pastoraal team.

Ons huis beschikt over verschillende kamertypes. Een kamer is standaard ingericht met een aparte badkamer, een hoog-laagbed, een nachtkastje, ingemaakte kleerkast, een tafel en stoel, zetel en ijskast. Een 'echte' woonkamer wordt het pas als men ze verfraait met allerlei persoonlijke zaken van thuis zoals klein meubilair, foto's.

De ligdagprijs hangt af van het type kamer. Gelieve voor de actuele prijzen contact op te nemen met de sociale dienst.

 Individuele kamer

 Kamer echtpaar

 Rusthuisflat individueel

 Rusthuisflat echtpaar


Als extra diensten kunnen onze bewoners eveneens gebruik maken van kapper, pedicure en podologische diensten.